Avila Llull.

Remodelació integral edifici d'oficines al 22@. Barcelona

01-0075-Avila-Llull.jpg

02-0075.jpg

03-0075.jpg

04-0075.jpg

Emplaçament Ávila 61-65. Barcelona Promotor Promimno Superfície 8.900 m² Projecte 2000 - 2001 Construcció 2002 ---

Primera intervenció de BCA al 22 @ i que ha implicat desenvolupar prèviament un Pla Especial de l’edifici.
Es tracta d’una remodelació integral a través de la qual es transforma un antic edifici industrial en oficines d’última generació.

L’immoble té planta baixa i set plantes, l’última de les quals està endarrerida. La superfície construïda és de 8.814 m2 i està situat en un xamfrà de la trama Cerdà. 
Destaca la proposta de composició de la façana, ampliant els buits, generant petites marquesines i massissant una de les cantonades de manera que interromp les anteriors obertures i es produeix una solució asimètrica i alternada dels extrems de les finestres, a mode de sutura.

Pel què fa al tractament, s’han revestit totes les façanes de xapa, les principals en safates de zenc i les mitgeres en xapa ondulada d’acer lacat. El zenc natural, irregular i mat adopta tonalitats ben diferents segons la llum que rep.