Hotels

Diagonal 199.

Hotel**** (264 hab.) i oficines al 22@. Barcelona

Projecte