Equipaments

Terminal C.

Ampliació Terminal C, aeroport d’El Prat. Barcelona

Projecte