Urbanisme

El coneixement de diverses tipologies ens ajuda a treballar a diferents escales. Ens agrada la cirurgia urbana, la inserció de nous edificis a teixits existents i la millora de l'entorn.