D199

Hotel i oficines

  • Emplaçament Av Diagonal 199. BCN
  • Client Metrovacesa
  • Tipus Hotels
  • Superficie construïda total 28.536 m²
  • Data finalització Agost 2009

.