SB Plaça Europa

Hotel**** (243 hab.). Barcelona

  • Emplaçament Ciències 11. L'H, BCN
  • Client SB GRUP
  • Tipus Hotels
  • Superficie construïda total 14.411 m²
  • Data finalització Octubre 2013

.