Maragall

67 habitacions

  • Emplaçament Pg. Maragall 295. BCN
  • Client ALTER ASSETS S.L
  • Tipus Residències
  • Superficie construïda total 4.000 m²
  • Data finalització Juliol 2021

Residència situada en un solar limitat per dos carrers amb un importantíssim desnivell entre ambdós (18 metres), fet que condicionava la proposta. El projecte és resolt accedint pel Passeig Maragall, i, de manera esglaonada, es generen diferents nivells (aterrassaments), que esdevindràn terrasses i jardins per als residents, part fonamental de la proposta. Unes es sitúen en el propi edifici i altres sobre el terreny.

Quan es va redactar el Pla Especial es va proposar una connexió entre ambdós carrers a partir d’una escala amb multitud de replans. El seu ús públic, representa una gran millora per als veïns, que eviten donar una gran volta. La geometria del solar i la important pendent del terreny, juntament amb l’encaix del programa funcional, configuren la volumetria maclada i amb dues direccions perpendiculars als dos carrers.