Tiana

7 habitatges

  • Emplaçament C. Sant Isidre. Tiana
  • Client Grup Focomín
  • Tipus Habitatges
  • Superficie construïda total 1.150 m²
  • Data finalització Juliol 2015

.