Palma

62 habitatges

  • Emplaçament C. Ignasi Ferretjans. PMI
  • Client INBISA
  • Tipus Habitatges
  • Superficie construïda total 15.000 m²
  • Data finalització Gener 2023

.