Montserrat

Habitatges

  • Emplaçament C. Llobet i Vall-llosera. BCN
  • Client INMOBILIARIA MAR SLU
  • Tipus Habitatges
  • Superficie construïda total 8.242 m²
  • Data finalització Octubre 2023

Edifici de 52 habitatges en un solar amb un importantíssim desnivell entre carrer i geometria, condicionada per la plaça a la part superior. Els volums s’esgraonen per adaptar-se al pendent. Destaquen les terrasses corregudes a les plantes superiors com a espais oberts i la planta baixa, que es formalitza com a sòcol aplacat fosc, diferenciant-se del color clar de la part superior.