La Farinera

56 lofts

  • Emplaçament C. Doctor Trueta 167. BCN
  • Client Riofisa
  • Tipus Habitatges
  • Superficie construïda total 22.405 m²
  • Data finalització Maig 2010

El projecte del recinte industrial de Can Gili Vell, format per un molí de gra i una torre de farina i naus vàries, comença per la redacció d’un PMU (exemple de cirurgia urbana). La reinterpretació dels usos, llenguatges i tipus d’espais conformen un model d’èxit.

Alliberant tota construcció sense valor afegit, el recinte s’obre, el pati es constitueix com a plaça, i els edificis rehabilitats i amb nova planta l’envolten. L’edifici industrial s’organitza al voltant d’un pati / eix lineal en el que se situen accessos i circulacions. Les unitats resultants (56 lofts) són peces úniques, cadascuna amb la seva singularitat geomètrica i estructural. El llenguatge de la façana combina les parts 100% recuperades amb allò reinterpretat, assolint un bon equilibri.