Green Business District

Oficines

  • Emplaçament C. Zamora 70-76. BCN
  • Client Glenwell
  • Tipus Oficines
  • Superficie construïda total 13.300 m²
  • Data finalització Obres en curs

Zamora 70 i Zamora 73 és un conjunt que amb quatre edificis procura de resoldre tota una diversitat de situacions i conflictes urbanístics.  La via del tren, el desnivell del carrer Pallars, que passa per sobre del carrer Zamora, les mitgeres d’edificacions veïnes d’alçades diferents, les naus industrials modernistes catalogades, una estació de recollida neumàtica de residus, i el canvi d’alineacions entre el parcel.lari antic (eix Pere IV) i l’alineació de l’eixample.

La proposta per a Zamora 73 es la d’un edifici en forma de L que resol l’encontre amb la mitgera, s’alinea a les vies del tren i s’obre al parc, permetent la comunicació entre el carrer Pallars i el carrer Zamora, situant-se per sobre de l’estació de recollida neumàtica. Fomentant la creació d’espais, es tracta d’un edifici de planta baixa i sis plantes pis, amb accés des de la ròtula, i comunicació amb el parc, a nivell de planta baixa o de planta primera en funció del desnivell. L’edifici disposa de diferents terrasses.

Per la banda de Zamora 70, es mantenen dues de les naus industrials d’arquitectura modernista, i la façana de la tercera.  Les naus mantingudes tenen coberta de volta catalana que, restaurada, serà una façana més de l’edifici. L’edifici que li fa te teló de fons, adossat a la mitgera de l’edifi de Pallars, fa de frontissa de les dues directrius (Pere IV i Eixample), i es situa en voladís per sobre de la façana de les naus modernistes.  Un darrer edifici, de planta quadrada, es situa adossat a la mitgera del carrer Zamora, i buidant-ne la planta baixa, permet el pas cap al pati interior.

El conjunt es tracta a nivell de façana amb ceràmica extrusionada i fenestració regular. L’edifici de Zamora 70, que serveix de teló de fons per a les naus, cerca proporcionar una textura i certa obstrucció, de manera que no resti protagonisme a les naus restaurades.

Determinats en promoure la creació d’una arquitectura sostenible, els edificis compten amb les certificacions LEED i WELL Platinum.