StepUP

Oficines

  • Emplaçament C. Pamplona 104. BCN
  • Client StepUp
  • Tipus Oficines
  • Superficie construïda total 6.400 m²
  • Data finalització Gener 2022

StepUP és un edifici d’oficines de nova planta situat a la cantonada dels carrers Sancho de Ávila i Pamplona, al Barri de Poblenou de Barcelona, dins del Districte tecnològic 22@. El projecte té el gran repte de resoldre un xamfrà tipus de l’Eixample, però amb unes particularitats que el fan especial: d’una banda, la presència de l’edifici fabril catalogat de Galetes Viñas – edifici construït entre 1.880 i 1.886, de baixa densitat i amb un alt valor arquitectònic – al carrer Pamplona i, de l’altra, el gran edifici consolidat amb la seva mitgera de gran impacte al carrer Sancho de Ávila. A tot això, cal afegir-hi un passatge tangent que dóna accés a l’espai públic d’interior d’illa.

L’edifici funciona com a element unificador i vertebrador de l’espai, absorbint la diferència d’alçada entre els fronts consolidats de Sancho de Ávila i el del carrer Pamplona. Formalment, la ceràmica forma un volum abstracte, que desapareix quan cal llum i vistes, i es fa evident quan cal protegir-lo a nivell d’assoleig i convertint-se en un difusor urbà de llum tamisada.

La distribució interior potencia l’especificitat d’aquesta edificació, situant el nucli de comunicacions verticals i serveis al xamfrà, a la façana, alliberant la resta de planta i aconseguint un espai diàfan, lliure d’obstacles visuals que permeten la més absoluta permeabilitat. Gràcies a això, s’ofereix la major flexibilitat d’ús a la zona de treball i permeten que tots els espais de l’edifici tinguin llum natural a les plantes sobre rasant.