Pere Quart

Agència Salut

  • Emplaçament C. Pere IV 134-146. BCN
  • Client Servihabitat
  • Tipus Oficines
  • Superficie construïda total 15.767 m²
  • Data finalització Juny 2006

L’objecte del projecte és l’edifici d’ús 22@ del Pla Especial de Reforma Interior Pere IV / Roc Boronat / Pallars / Ciutat de Granada, al Poblenou de Barcelona.

L’edifici es divideix en dues parts clarament discernibles, tant des del punt de vista de la seva geometria (una consta de 3 plantes i l’altra de 4), com pel que fa al tractament de façana, el qual es resol en funció de l’orientació de cada una. S’estableix una distinció evident entre els dos edificis: l’edifici de 4 plantes es concep com un paral·lelepípede transparent recobert per una pantalla mat, la qual es trenca horitzontalment a les façanes de Pere IV i Roc Boronat.

Volumètricament, es vol integrar al màxim l’edificació existent amb l’illa de cases i, per aquest motiu, es crea un esglaonat a la part vista de la mitgera. L’edifici de 3 plantes és pràcticament opac a la façana de Roc Boronat i transparent a l’interior de l’illa. Ambdós edificis presenten una planta baixa transparent i estan separats per un passatge que connecta el carrer Roc Boronat amb l’interior de l’illa.